WINA

Zjawisko rozwodów jest coraz bardziej powszechne. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. w Legnicy oraz w powiecie legnickim Sądu orzekły blisko 300 rozwodów. Podczas procesu rozwodowego (nie tylko w Legnicy), co do zasady Sąd ustala, która ze stron jest winna rozpadu pożycia małżeńskiego. Zgodnie z art. 57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd rozpoznając sprawę rozwodową orzeka czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Często klienci pytają prawnika czy zawsze Sąd orzeka – bada winę małżonków? Nie zawsze. Sąd odstępuje od rozstrzygnięcia powyższej kwestii, wówczas, kiedy każdy z małżonków tego żąda. Decydująca jest tu wola stron.

Czasem małżonkowie nie chcą opowiadać o swoim małżeństwie przed Sądem i wolą zachować w tajemnicy wszystko co się w nim działo. Rolą prawnika jest poznanie przebiegu małżeństwa, dlatego klient musi mieć zaufanie do radcy prawnego, któremu powierza prowadzenie sprawy. Często zatajenie pewnych szczegółów może prowadzić do niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Jako prawnik – radca prawny z Legnicy przypominam wielokrotnie swoim Klientom, iż rozstrzygniecie o winie lub zaniechanie orzekania o niej rodzi poważne konsekwencje prawne na przyszłość. Dlatego nie warto bagatelizować tej kwestii.

Reasumując możliwe są trzy modele zakończenia sprawy rozwodowej: 

  1. Sąd uznaje, że każdy z małżonków jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego – Rozwód z winy obu małżonków,
  2. Sąd uznaje, że tylko i wyłącznie jeden z małżonków jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego – rozwód z winy jednego małżonka,
  3. Sąd zaniecha rozstrzygnięcia o winie – rozwód bez orzekania o winie.

Należy zawsze pamiętać, że druga strona nie jest związana naszym żądaniem co do ustalenia winy. Pamiętajmy, iż w przypadku, gdy jeden z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron, a drugi małżonek żąda ustalenia winy, sąd jest związany przedmiotowym żądaniem drugiego małżonka, co w praktyce oznacza, że Sąd będzie badał kto jest winnym rozpadu małżeństwa. To z kolei rodzi konieczność przedstawienia dowodów. Od wyników przeprowadzonego postępowania dowodowego zależy rozstrzygnięcie Sądu. W procesie rozwodowym jest bardzo duży wachlarz dowodów, z których warto skorzystać celem udowodnienia swojego stanowiska. A ja jako radca prawny – prawnik, podpowiem swoim klientom jakie dowody należałoby powołać, ewentualnie zgromadzić, tak by Sąd uznał racje mojego Klienta. Ważne jest, dlatego to, aby prawnik, który będzie prowadził moją sprawę miał swoją siedzibę w Legnicy lub w powiecie legnickim. Umożliwia to łatwy i szybki kontakt ze swoim prawnikiem, w czasie trwania procesu w legnickim sądzie. Co istotne w przypadku winy nie ma stopniowalności (bardziej czy mniej winny), w orzecznictwie przyjmuje się, iż przy przypisywaniu małżonkom w wyroku rozwodowym winy, nie ma znaczenia okoliczność, który z małżonków ponosi winę „większą”, a który „mniejszą”. (vide: wyrok SN z dnia 24 maja 2005r., sygn. akt: V CK 646/04).

Jeśli Sąd ustali, że każdy z małżonków ponosi winę w rozpadzie małżeństwa, wyda wyrok, w którym orzeknie o rozwiązaniu małżeństwa z winy obu stron.

Często klientom, który przychodzą do prawnika – radcy prawnego wydaje się, iż są pewne zachowania współmałżonka, które rodzą automatyzm w kwestii rozstrzygnięcia o winie… Nic bardziej mylnego… Jako prawnik tłumaczę swoim legnickim klientom, że zdrada, przemoc, czy inne zachowania współmałżonka Sąd będzie rozpatrywać w kontekście całego pożycia małżeńskiego, a nie w oderwaniu od niego. Rola prawnika sprowadza się do obronienia racji swojego klienta.

Zapraszam do kontaktu!


Radca Prawny Monika Krzakowska – Kwiatkowska
Telefon: 570 342 342

Rynek 30-31, 59-220 Legnica

E-mail: biuro@kancelariakrzakowska.pl

Kancelaria Radcy Prawnego z Legnicy

Zakres usług: ROZWÓD, WŁADZA RODZICIELSKA, KONTAKTY Z DZIEĆMI, ALIMENTY, SEPARACJA, PODZIAŁ MAJĄTKU, SPADEK

Przewiń na górę