Rozdzielność małżeńska majątkowa

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie: kluczowe informacje

Zawarcie związku małżeńskiego to nie tylko decyzja serca, ale również ważna kwestia majątkowa. W Polsce, jeśli małżonkowie nie zdecydują inaczej, obowiązuje ich ustrój wspólności małżeńskiej majątkowej.

Ten ustrój określa, jakie składniki majątku są wspólne dla obu małżonków. Wśród nich znajdują się m.in. wynagrodzenie za pracę, dochody z innej działalności zarobkowej, środki zgromadzone na rachunkach emerytalnych oraz dochody z majątku wspólnego i osobistego.

Jednakże, pomimo jasnych przepisów, często pojawiają się nieporozumienia. Niektórzy małżonkowie mylnie zakładają, że posiadanie oddzielnych rachunków bankowych oznacza rozdzielność majątkową. To błędne przekonanie. W rzeczywistości, wszystkie środki zgromadzone w trakcie trwania małżeństwa są wspólne, niezależnie od tego, na czyim koncie się znajdują.

Kiedy można rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona w różnych okolicznościach:

  1. Po rozwodzie: z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
  2. Po separacji: orzeczenie separacji powoduje rozdzielność majątkową.
  3. Po ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków.
  4. Po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków.

Warto również wiedzieć, że małżonkowie mogą samodzielnie zdecydować o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Wystarczy, że udadzą się do notariusza i podpiszą odpowiednią umowę. Jednak w sytuacjach konfliktowych, gdzie brakuje porozumienia, konieczna jest interwencja sądu.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika?

Decyzja o ustanowieniu rozdzielności majątkowej to poważny krok, który może mieć długotrwałe konsekwencje dla obu stron. Jeśli zastanawiasz się nad taką decyzją, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Mec. Monika Krzakowska-Kwiatkowska posiada wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie i chętnie udzieli Ci wsparcia oraz doradztwa. Skontaktuj się z Kancelarią Mec. Moniki Krzakowskiej-Kwiatkowskiej i dowiedz się więcej o możliwościach i korzyściach związanych z ustanowieniem rozdzielności majątkowej. Pamiętaj, że odpowiednio wcześnie podjęte decyzje mogą uchronić Cię przed wieloma problemami w przyszłości.

Czy potrzebujesz porady lub pomocy tym temacie?

Leave this field blank
Przewiń na górę