Niekiedy między dwojgiem ludzi przestaje się układać, uczucie wygasa, a problemy wydają się nie do pokonania… Coraz więcej małżeństw decyduje się w takiej sytuacji na rozwód i po rozstaniu rozpoczyna nowe życie – już bez siebie…

Sprawa rozwodowa to często długi proces,

w którym ogromnym wsparciem będzie pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego. Poszukując pomocy w tej trudnej sytuacji warto zwrócić uwagę na to, komu powierzamy naszą sprawę rozwodową. Ze strony radcy prawnego powinniśmy oczekiwać zaangażowania oraz życzliwego podejścia, a przede wszystkim umiejętności słuchania i zrozumienia naszych potrzeb. Radca prawny adwokat, czy prawnik powinien pomóc w znalezieniu optymalnego rozwiązania sprawy.

W mojej pracy zajmuję się między innymi prawem rodzinnym

i oferuję wszechstronną pomoc przy rozwodach. Czas spędzony na rozmowach z klientem pozwala mi na znalezienie właściwego wyjścia z danej sytuacji. Warto pamiętać o tym, że z rozwodem związany jest ściśle podział majątku, opieka nad dziećmi czy alimenty. W przypadku problemów tego typu – zapraszam do kontaktu osoby mieszkające w Legnicy i okolicach.

W swoim blogu będę omawiać dla Państwa podstawowe kwestie związane z prawem rodzinnym. Zacznę od ogólnego omówienia tematyki rozwodu, w kolejnych artykułach będę dla Państwa pogłębiać tę wiedzę … Zapraszam!!!

ROZWÓD:

Kiedy między małżonkami dochodzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Czy zawsze Sąd orzeknie rozwód? Nie zawsze …

Ustawodawca wskazał na pewne okoliczności, kiedy orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne. Pomimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód jest niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dodatkowo wskazać należy, iż rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Wina …

Zasadniczo istnieją dwa modele rozwodów:

Zasadą jest, iż Sąd orzeka który ze współmałżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Jedynie w sytuacji, gdy strony złożą zgodny wniosek o nieorzekaniu o winie, wówczas Sąd odstąpi od tego. W celu podjęcia decyzji o rodzaju żądania (tj. czy rozwód z winy drugiego współmałżonka, czy z wnioskiem o rozwód bez orzekania o winie) zapraszam do kontaktu ze mną – z radcą prawnym. Należy pamiętać, iż sprawy rozwodowe, mogą być bardzo żmudne i skomplikowane. Istotne jest zatem, aby skorzystać tu z wiedzy i doświadczenia radcy prawnego!

Podkreślenia wymaga, iż orzeczenie o winie lub zaniechanie orzekania o niej przedkłada się również na kwestie alimentacyjne między małżonkami, co może być niezmierne ważną kwestią w przyszłości. Chętnie podczas spotkania w Kancelarii, która mieści się w Legnicy omówię z Państwem i tę kwestię.

O czym jeszcze Sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym?

Pamiętać należy, iż w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o:

  1. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem i kontaktach rodziców z dzieckiem
  2. w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimentów).

Dopuszczalne są odstępstwa od powyższego.

Często moi klienci nie wiedzą, że jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Eksmisja na etapie postępowania rozwodowego jest wyjątkiem. Przepisy wskazują, iż w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Co z majątkiem?

Zasadą jest, iż na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, ale tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce oznacza to, iż trzeba się liczyć, że będą dwa postępowania: pierwsze o rozwód, drugie o podział majątku.

Rozprawa rozwodowa.

Jako radca prawny w swojej praktyce spotkałam się z różna długością trwania takich procesów. Wszystko to zależy, czy sprawa dotyczy rozwodu z orzekaniem o winie czy też bez orzekania.

Zawsze przed rozprawą spotkam się ze swoim klientem w celu omówienia prawdopodobnego jej przebiegu. To ja jako radca prawny, korzystając ze swojego doświadczenia mogę wskazać przykładowe pytania jakie może zadać Sąd lub pełnomocnik strony przeciwnej. Staram się, aby klient czuł się komfortowo na sali rozpraw i był przygotowany na każdą sytuację.

Korzystając z usług radcy prawnego w mojej Kancelarii mają Państwo pewność:

  1. uzyskania kompleksowej porady prawnej na temat rozwodu, zarówno w zakresie wymagań formalnych, jak i merytorycznych oraz
  2. kompleksowego poprowadzenia sprawy rozwodowej począwszy od uzyskania dokumentów potrzebnych do złożenia pozwu, poprzez profesjonalne poprowadzenie sprawy na etapie postępowania sądowego, skończywszy na uzyskaniu informacji niezbędnych do zmiany nazwiska czy też wymiany dokumentów.

Zapraszam do kontaktu!


Radca Prawny Monika Krzakowska – Kwiatkowska
Telefon: 570 342 342

Rynek 30-31, 59-220 Legnica
E-mail: biuro@kancelariakrzakowska.pl

Kancelaria Radcy Prawnego z Legnicy

Zakres usług: ROZWÓD, WŁADZA RODZICIELSKA, KONTAKTY Z DZIEĆMI, ALIMENTY, SEPARACJA, PODZIAŁ MAJĄTKU, SPADEK

Przewiń na górę