Tag: ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska a rozwód

Władza rodzicielska a rozwód

„A co z będzie z dziećmi po rozwodzie ?” 

to jedno z pierwszych pytań jakie zadają moi klienci w sytuacji gdy otrzymali pozew rozwodowy lub gdy zamierzają go złożyć. Warto więc omówić to zagadnienie ponieważ temat jest trudny i niezwykle złożony. Trzeba pamiętać, że to jakie decyzje zapadną w tej kwestii będzie rzutowało na życie dziecka.

Sąd co do zasady w wyroku rozwodowym orzeka m.in. o :

Władzy rodzicielskiej – to znaczy któremu z rodziców ona przysługuje oraz w jakim zakresie,

Kontynuuj czytanie

Przewiń na górę