Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności:

  • przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu),
  • bezpośrednie porozumiewanie się,
  • utrzymywanie korespondencji,
  • korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kwestia zakresu kontaktów dziecka z rodzicem po rozwodzie zależy od woli stron.

W przypadku braku porozumienia między nimi sposób ich ukształtowania będzie zależał od argumentów przedstawionych przez  pełnomocników i Strony postępowania.

O kwestię zakresu kontaktów z dzieckiem należy zadbać od samego początku. Każdy dzień, każda chwila jest ważna ! Nie wolno nigdy czekać z podjęciem działań w tym zakresie zdając się na los.

Działanie to najlepszy z możliwych wyborów!

Z uwagi fakt, iż relacje panujące pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami bywają różne, różne są również sposoby ukształtowania relacji dziecko – rodzic.

Ustawodawca daje dwie możliwości :

  1. sztywne ukształtowanie kontaktów w czasie trwania procesu lub
  2. zrezygnowanie z ustalania zakresów kontaktów.

W pierwszym przypadku oznacza to, że Sąd w orzeczeniu jasno określi zakres w jakim rodzic będzie miał możliwość ewentualnego spędzania czasu z dzieckiem. Będą tu wymienione dni tygodnia, weekendy, święta, godziny spotkań. Sąd określi też czy kontakty mogą odbywać poza miejsce stałego zamieszkania dziecka, czy też w domu i pod nadzorem drugiego rodzica. W tym zakresie niezbędna jest pomoc radcy prawnego ponieważ ewentualne błędy czy niedopatrzenia będą skutkowały późniejszymi problemami z realizacją kontaktów z dzieckiem.

Istnieje również możliwość zrezygnowania z zapisywania tych ustaleń w wyroku rozwodowym. Jeśli małżonkowie są w stanie porozumieć się w tej kwestii sami, Sąd nie będzie orzekał w tym zakresie, a sposób kontaktów z dzieckiem można ukształtować w formie porozumienia stron.

W każdym z rozwodzących się małżeństw panują inne relacji. Czasem zdarza się tak, że jeden ze współmałżonków uniemożliwia drugiemu kontakty z dzieckiem. Czasem jest tak, że rodzic pomimo ustalonego harmonogramu spotkań z dzieckiem nie realizuje go (przychodzi za wcześnie, za późno, zmienia terminy spotkań lub nie realizuje kontaktu z dzieckiem). Pomoc radcy prawnego zminimalizuje negatywne skutki takiego postępowania. Istnieją środki prawne, które pozwalają wyegzekwować swoje prawo do kontaktów z dzieckiem, łącznie z możliwością sądowego ukarania rodzica który nam to uniemożliwia.

Bywają również i takie sytuacje, że dobro dziecka, wymaga tego, aby rodzic miał ograniczoną możliwość kontaktu z małoletnim, czy nawet był pozbawiony takiej możliwości.

Mnogość problemów tej materii, jak również różnorodność sposobów ukształtowania powyższego zagadnienia wymaga:

  1. bardzo dokładnego przeanalizowania niniejszej kwestii,
  2. często zebrania określonych dowodów
  3. ustalenia kontentej strategii procesowej oraz konsekwentnego jej realizowania.

Jeśli zainteresowało Państwa powyższe zagadnienie zapraszam do kontaktu !

Nie pozwól, aby Twój przeciwnik procesowy – mąż lub żona decydował o Twojej przyszłości ! Zadbaj o swoje sprawy !

Zapraszam do kontaktu
Radca prawny Monika Krzakowska – Kwiatkowska

Przewiń na górę