Często klienci, przed zleceniem prowadzenia swojej sprawy czy też przez uzyskaniem porady prawnej zastanawiają się do kogo się udać? Do adwokata, radcy prawnego czy może prawnika (doradcy prawnego)? Celem poniższego artykuły jest wyjaśnienie różnic pomiędzy tymi zawodami.

Kim jest prawnik?

Często adwokat czy radca prawny nazywany jest potocznie prawnikiem. Należy zdawać sobie sprawę, iż prawnik to osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra. A co za tym idzie jest to najbardziej podstawowy stopień w dziedzinie prawa. Prawnik w większości wypadków posiada samą teoretyczną wiedzę nt. zagadnień prawnych, nie posiadając jakiegokolwiek doświadczenia praktycznego Pamiętać należy, iż prawnik nie należy do żadnego samorządu zawodowego, a co za tym idzie nie podlega kontroli organów samorządu zawodowego– jest po prostu przedsiębiorcą świadczącym usługi prawne (doradztwo prawne).

Istotne z punktu widzenia interesów klienta jest fakt, iż prawnik nie ma możliwości reprezentowania klienta przez Sądem, co jest bardzo ważną kwestią. (wyjątkiem są m.in. osoby sprawujące zarząd majątkiem klienta). Pamiętać także należy, iż prawnik nie może być pełnomocnikiem w sprawach, w których ustawa nakłada przymus adwokacko-radcowski.

Adwokat – radca prawny

Zarówno adwokat jak i radca prawny to najwyższy stopień wśród zawodów prawniczych, zawód zaufania publicznego.

Adwokatem czy radcą prawnym jest osoba, która odbyła 3 – letnią aplikację, uzyskała pozytywny wynik z państwowego egzaminu zawodowego oraz uzyskała wpis na listę adwokatów bądź radców prawnych. Każdy adwokat czy radca prawny składa ślubowanie.

Należy pamiętać, że :

Adwokat i radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, co więcej obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Każdy adwokat czy radca prawny podlega Kodeksowi Etyki.

Istotną kwestią z punktu widzenia interesów klienta jest to, ze zarówno adwokat jak i radca prawny podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu.

Co ważne zakres uprawnień uprawnień adwokata i radcy prawnego został zrównany, albowiem od lipca 2015 r. ustawodawca przyznał radcom uprawnienie do występowania w charakterze obrońcy w procesach karnych. Można wskazać, iż z różnic jakie zostały pomiędzy zawodem adwokata a zawodem radcy prawnego to jedynie możliwość zatrudniania radców prawnych na umowę o pracę , adwokat nie ma takiej możliwości podjęcia takiej pracy.

Tytuł zawodowy „adwokat” czy „radca prawny” podlega ochronie prawnej, nie może używać go ktoś kto nie został wpisany na listę radców prawnych lub adwokatów.

W tym miejscu wskazuję, iż jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu – Wałbrzych, ul. Dmowskiego 20

Przydatne linki:

Kodeks Etyki Radcy Prawnego: http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/

Rzecznik Dyscyplinarny: rzecznikdyscyplinarny@oirp.walbrzych.pl

Zapraszam do kontaktu!


Radca Prawny Monika Krzakowska – Kwiatkowska
Telefon: 570 342 342

Rynek 30-31, 59-220 Legnica
E-mail: biuro@kancelariakrzakowska.pl

Kancelaria Radcy Prawnego z Legnicy

Zakres usług: ROZWÓD, WŁADZA RODZICIELSKA, KONTAKTY Z DZIEĆMI, ALIMENTY, SEPARACJA, PODZIAŁ MAJĄTKU, SPADEK

Przewiń na górę